VN EN

Tra cứu vận đơn

Ước tính cước

Điểm gửi hàng

Tải App

Quy Định Về Khiếu Nại

Quy Định Về Khiếu Nại
- Tiếp nhận khiếu nại của người gửi qua điện thoại hoặc email hoặc văn bản; chỉ chấp nhận giải quyết khi khiếu nại đúng thời hiệu theo quy định của pháp luật.

- Thời hiệu khiếu nại là:

+ Đối với dịch vụ chuyển phát nội địa:

+ Đối với dịch vụ chuyển phát quốc tế: theo quy định của hãng chuyển phát mà Vintrans kết nối qua.

- Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày Vintrans nhận được khiếu nại bằng văn bản.

- Thanh toán tiền bồi thường (tiền mặt hoặc chuyển khoản) trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xác lập bồi thường bằng văn bản.

- Trường hợp Vintrans và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì Vintrans sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC